Burger & Lobster

Måndag 8 juni 2015

  • Glastaks konstruktion pågår för fullt Glastaks konstruktion pågår för fullt
  • Dom häftiga lobster burarna. Dom häftiga lobster burarna.
  • Lobster tankar, där vi har tillverkat stommen. Lobster tankar, där vi har tillverkat stommen.
  • Barhyllan håller på sättas på plats. Barhyllan håller på sättas på plats.
  • Stommen för undertaket är på plats. Stommen för undertaket är på plats.
  • Undertaket sätts på plats. Undertaket sätts på plats.